Ekonomické poradenstvo

  • ekonomické poradenstvo pri fúziách a akvizíciách
  • ekonomické poradenstvo pri likvidáciách obchodných spoločností
  • finančné analýzy
  • risk management