Účtovníctvo

  • vedenie účtovníctva pre právnické a fyzické osoby
  • rekonštrukcie účtovníctva
  • kontrola účtovníctva
  • účtovný dozor
  • metodické účtovné poradenstvo
  • poradenstvo pri zostavení účtovných závierok
  • účtovné poradenstvo pri fúziách a akvizíciách
  • účtovné poradenstvo pri likvidáciách obchodných spoločností
  • ročné zúčtovanie dane z príjmov
  • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia