Profil firmy

AUDIT ALLIANCE, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daňového poradenstva, účtovníctva, ekonomického a právneho poradenstva.

Našim cieľom je poskytovanie služieb vychádzajúcich predovšetkým zo záujmov klienta. Našou snahou je pomôcť klientom orientovať sa v zložitom a neustále sa meniacom legislatívnom prostredí Slovenskej republiky a poskytnúť im vysoko kvalifikované služby v oblasti auditu, daňového poradenstva, účtovníctva, ekonomického a a právneho poradenstva.

Pri poskytovaní služieb posudzujeme nie len konkrétne požiadavky klienta ale situáciu riešime komplexne z pohľadu daňového, účtovného i právneho. Z tohoto dôvodu úzko spolupracujeme s advokátskou kanceláriou Lion Law Partners s.r.o.

HotlineKontaktujte nás

Naše znalosti v oblasti auditu, daní, účtovníctva a ekonomiky spolu s našim know-how nám umožňujú poskytovať audítorské služby, služby daňového poradcu, účtovnícke služby a ekonomické poradenstvo na vysokej a profesionálnej úrovni, od návrhov na riešenie, až po realizáciu.